Yatırım Görüşleri

COVID 19 ve Küresel Konut Piyasaları

avatar
Sinan Yöney Director, Alternative Investments6 Eylül 2021
COVID 19 ve Küresel Konut Piyasaları

Ülkemizin yanı sıra, ABD, İngiltere, Hollanda, Yeni Zelanda vb. küresel konut piyasalarında geçtiğimiz sene konut fiyatlarında ciddi artışlar gözlemlendi. Küresel pandeminin konut kullanımı talebine olumlu etkisi ve dış piyasalardaki düşük faizler bu trendi destekliyor. Reuters’in yaptığı küresel anket çalışmasına göre fiyat artış hızı yavaşlasa da konut edinmek özellikle genç nesil için zorlaşmaya devam edecek gibi görünüyor. Pandemi’nin ekonomik büyüme ve maaşlara olumsuz etki etmiş olması, işten çıkarma dalgalarının devam edebilecek olmasının beklenmesi bu görüşü destekliyor. Konut piyasaları pandemiye özellikle bir arz sıkıntısı ile girdi. Bu arz sıkıntısı son dönemde ülkemizde de hissedilmeye başlandı. Özellikle inşaat maliyetlerindeki artış tüm piyasalarda yeni konut stok üretimini pahalılaştırıyor. Ülkemizde yüksek faiz de üretim maliyetlerini etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Konut fiyatlarındaki bu trend ve konut edinmenin zorlaşmakta olması, küresel piyasalarda kurumsal yatırımcıların konut yatırımına olan ilgilisini artırmaya başladı. Konut dışındaki AVM, ofis gibi gayrimenkul sınıflarının pandemi nedeniyle cazibesini belirli ölçüde yitirmiş olması da bu konuda önemli bir etken. Kurumsal yatırımcıların konut piyasalarında mevcut ya da yeni konut stoklarını satın alarak bireylere kiralama yapması, hem konut yatırımının cazibesini değerlendirmek hem de bireylerin kotun edinmesinin zorlaşmakta olmasına çözüm olabilecek önemli bir stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Konut piyasasında kurumsal yatırımcıların alıcı olarak yer alması konut geliştiricilerini de yeni konut üretmeye teşvik eden bir unsur olarak öne çıkmaya başladı.

Referans makaleler:
https://www.reuters.com/business/finance/housing-affordability-worsen-near-term-even-price-rises-cool-off-2021-08-30/
https://www.economist.com/britain/2021/08/28/big-british-companies-are-entering-the-rental-market
https://fortune.com/2021/06/03/global-real-estate-markets-highest-house-prices-where-to-buy-sell/